Ledenvergadering op donderdag 23 maart 2023 in MFC de Wier te Ureterp

Aanvang 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Notulen ledenvergadering 24maart 2022

 4. Jaarverslag 2022

 5. Financieel verslag 2022

 6. Verslag kascontrole 2022

 7. Voorstel décharge financieel beleid bestuur over 2022
  Voorstel décharge algemeen beleid bestuur over 2022
  Voorstel voor vrij mandaat aan het bestuur om ook voor het jaar 2023 en 2024 het
  algemeen beleid vooraf vast te stellen, met goedkeuring van de ledenvergadering achteraf.

 8. Mededelingen:
  – Besluit bestuur inzake verzoek ledenvergadering samenwerking met derden
  – Besluit bestuur inzake verzoek ledenvergadering mogelijkheid natuurbegraafplaats

 9. Bestuursverkiezingen

 10. Rondvraag

 11. Sluiting

  Lees meer in de door ons gestuurde ledenbrief 2023


Als er in uw naaste familie iemand is overleden dan komt er ineens van alles op de nabestaanden af. Allereerst is er de veelheid aan emoties: verdriet, schok, verwarring, opluchting, gemis, onwerkelijkheid, frustratie, radeloosheid.
Vervolgens is er in korte tijd veel te regelen, zoals de uitvaart .

Het regelen van de uitvaart is op dat moment het belangrijkste. Een waardig en mooi afscheid zorgt later voor goede herinneringen. Onze uitvaartvereniging De Laatste Eer Ureterp helpt om de uitvoering van de uitvaart persoonlijk en passend te maken. Wij nemen de nabestaanden zoveel mogelijk organisatie uit handen. Wij zorgen voor een afscheid naar wens.

Onze medewerkers doen hun werk met respect voor de overledene en de nabestaanden.
Zij bieden ruimte voor afscheid en rouw. Vooral in details en de persoonlijke benadering komen bijzondere wensen tot hun recht.

Lid worden

Onze vereniging is gevestigd in Ureterp. Ongeveer de helft van onze leden woont in Ureterp. Van de andere helft woont een groot gedeelte in de omgeving van Ureterp. Voor de verzorging van een uitvaart in de regio Ureterp doen we een beroep op de eigen uitvaartleider van DLE Drachten.
Iedereen van jong tot oud kan lid worden van onze vereniging. Meer informatie vind je op de pagina die over het lidmaatschap. gaat.