Verzekeren voor de uitvaartkosten

DLE Ureterp kan voor een lage contributie veel voor haar leden betekenen. Toch zal met een ledenkorting van € 1.300 de uitvaart niet volledig betaald kunnen worden. Het is meer dan gewenst dat u iets regelt dan wel geregeld hebt om de resterende kosten van een uitvaart geheel of gedeeltelijk te kunnen dekken. U kunt hiervoor uw spaarrekening aanspreken of een voorziening opbouwen via een verzekering. U wilt per slot van rekening niet dat uw nabestaanden achterblijven met de zorgen om de hoge uitvaartkosten. Uw nabestaanden ontvangen het verzekerde bedrag om zo de kosten van de uitvaart te kunnen voldoen. Met een uitvaartverzekering in geld hebben u en uw nabestaanden de vrijheid te kiezen voor een uitvaartverzorger van onze vereniging.

Beter inzicht in de kosten.

Wilt u een indicatie van wat uw uitvaart gaat kosten, dan kunt u op basis van uw wensen de kosten in kaart brengen. U kunt daarna ook bepalen of u zich moet verzekeren om zo een voorziening te treffen om in deze kosten te voorzien. Een tussenpersoon of een verzekeringsmaatschappij kan u daarbij helpen.