Lidmaatschap

Onze vereniging is gevestigd in Ureterp. Ongeveer de helft van onze leden woont in Ureterp. Van de andere helft woont een groot gedeelte in de omgeving van Ureterp. Voor de verzorging van een uitvaart in de regio Ureterp kan een beroep worden gedaan op de eigen uitvaartleider van DLE Drachten.

Omdat onze vereniging geen winst beoogt zijn wij in staat de contributie laag te houden. De opbouw en structuur binnen de vereniging is eenvoudig en helder. Ieder lid betaalt dezelfde contributie. Kinderen van onze leden betalen tot hun 18e jaar geen contributie.


Contributie lidmaatschap DLE Ureterp per jaar:

– Alleenstaande leden: € 19,-
– Gezin, incl. kinderen tot 18 jaar: € 38,-
– Alleenstaand lid incl. kinderen tot 18 jaar: € 38
– Donateurs: € 5,-

Nieuwe leden

Als u tussen uw 18e en 25e levensjaar lid wordt, betaalt u de normale contributie. Als u later lid wordt betekent dat u een “contributieachterstand” heeft ten opzichte van iemand die tussen de 18 en 25 jaar lid is geworden. U heeft namelijk minder contributie ingelegd. Om dit enigszins recht te trekken is er een instapregeling gemaakt voor nieuwe leden. De hoogte van het entreegeld is afhankelijk van uw leeftijd en wordt bepaald door het bestuur van de vereniging.
Ook oudere nieuwkomers in Ureterp kunnen donateur worden als zij het entreegeld te hoog vinden. Zij krijgen de ledenkorting niet maar hebben wel recht op verzorging. Zij betalen dan de gunstigste tarieven. De contributie voor donateurs is erg laag

Ledenkorting

Als lid van de vereniging hebt u recht op een korting. De ledenkorting bedraagt € 1.200 ( situatie zoals die geldt vanaf 1 januari 2022). De ledenkorting wordt in mindering gebracht op de totale uitvaartkosten. Als een lid of donateur buiten ons werkgebied uitvaartverzorging nodig heeft dan doen wij een beroep op één van de zusterverenigingen. Dit moet wel altijd via onze vereniging gaan. Wij zorgen dan voor de meest praktische oplossing.
Kinderen tot 18 jaar van wie de ouder(s) lid (zijn) is hebben eveneens recht op deze financiële tegemoetkoming. Genoemde ledenkorting geldt niet voor donateurs.

Voorwaarde ledenkorting.

Voor de verzorging van de uitvaart dienen de nabestaanden contact op te nemen met onze vereniging. Als nabestaanden, om welke reden dan ook, verzuimen contact met ons op te nemen dan vervalt het recht op de ledenkorting. De korting geldt namelijk alleen als de uitvaart daadwerkelijk wordt verzorgd door DLE Ureterp of een zustervereniging.
Er zijn ook mogelijkheden voor een andere regeling. Bijvoorbeeld als de afstand meer bedraagt dan 50 kilometer. Onze vereniging moet hiervoor echter wel vooraf toestemming voor geven. Dit kan niet achteraf.

De onderstaande maatregel is ingaan per 1-1-2022.

De ledenkorting wordt verlaagd met € 400 in geval nabestaanden besluiten de uitvaart niet door en/of namens onze vereniging laten verzorgen. De korting geldt niet ingeval leden op meer dan 50 km. afstand vanaf Drachten (de standplaats van onze uitvaartverzorger DLE Drachten) wonen. De korting geldt evenmin, wanneer de uitvaart niet door en/of namens ons verzorgd kán worden.

Op de jaarlijkse ledenvergadering van 7 oktober 2021 is dit besluit nader toegelicht en met meerderheid van stemmen aangenomen.Lid worden? Vul het aanmeldingsformulier in!