Contactgegevens

Melden overlijden.
Bij een sterfgeval kunt u contact opnemen met onze vereniging; telefoon 0512 302 444. Of bij geen gehoor kunt u bellen naar 0512 515 827, het nummer van uitvaartvereniging De Laatste Eer in Drachten.

Als u niet als eerste contact opneemt met onze vereniging dan heeft u geen recht meer op de ledenkorting. Deze geldt namelijk alleen wanneer de uitvaart ook werkelijk wordt verzorgd door De Laatste Eer Ureterp. Of wanneer er toestemming is verleend tot een andere regeling.

Ledenadministratie
Voor het het doorgeven van een wijziging, bijv adreswijziging, gezinsuitbreiding of wijziging in de gezinssituatie, kunt u gebruik maken van het formulier van de ledenadministratie.
Voor het aanmelden als nieuw lid kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier.

Algemene vragen.
Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch of via onderstaand contactformulier!
Contactpersoon: Dhr. R. Dijkstra, telefoon 0512 302 611

Contact met het bestuur
Op de bestuurspagina staan de namen en contactgegevens van de bestuursleden.


Contactformulier