Privacy verklaring

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Meer informatie over deze gedragscode vindt u in de consumentensamenvatting die hiervan is gemaakt. Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?


Voor het beoordelen en accepteren van u als (toekomstige)lid (of donateur);
– het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit
voortvloeiende relaties;
– om u te informeren over (met overlijden samenhangende/
gerelateerde) door DLE-Ureterp geleverde producten en diensten;
– om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses;
voor het bestrijden van fraude.

Privacy beleid De Laatste Eer Ureterp

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan -en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt, kunnen bezoekersgegevens door ons worden verzameld en opgeslagen om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk. DLE-Ureterp is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met onjuistheden, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Uw rechten
Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. 
U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@dle-ureterp.nl.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacy beleid kan,gelet op nieuwe ontwikkelingen, door ons worden aangepast. Bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. 
Wij raden u dan ook aan deze tekst regelmatig te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.