Levenswensen

Veel mensen denken liever niet na over de dood, laat staan hun eigen uitvaart. Het is dan ook wenselijk dat u bij leven al vast aandacht besteedt aan het vastleggen van uw uitvaartwensen. Het geeft een goed gevoel dat u weet dat de invulling van uw afscheid past bij wie u bent en wat u belangrijk vindt. Bovendien is het voor uw nabestaanden een zorg minder als zij bij het regelen van uw begrafenis of crematie op de hoogte zijn van uw uitvaartwensen.

Vastleggen levenswensen
Wilt u dat uw nabestaanden op de hoogte zijn van uw uitvaartwensen, dan kunt u het wensenformulier downloaden en invullen. Op basis van uw wensen kunt u wellicht ook inschatten welke kosten de door u gewenste uitvaart met zich meebrengen. U kunt hier alvast rekening mee houden bij het kiezen voor een voorziening in de kosten of het reserveren van een spaarbedrag. uitvaartwensen vastleggen
Wat gebeurt er met uw uitvaartwensen?

Na het overlijden bespreekt de uitvaartverzorger uw wensen met de nabestaanden. Uw wensen zijn het uitgangspunt bij het vormgeven van de uitvaart.
Het is wel belangrijk dat uw nabestaanden op de hoogte zijn van uw wensen en deze zullen respecteren. U kunt dit met hun bespreken en misschien kunnen ze meedenken.
Staat u er op dat uw wensen worden uitgevoerd dan kunt u via de notaris uw wensen rechtsgeldig maken. De notaris zal het wensenformulier notarieel vastleggen.