De vereniging De Laatste Eer Ureterp

Tot begin 1913 werden begrafenissen verzorgd door de buren. Iedere buurman en/of buurvrouw had een vaste taak wanneer iemand was overleden. Allerlei te verrichten taken komen op hetzelfde moment samen: afleggen, kisten, aangifte doen op het gemeentehuis, rouw aanzeggen, klokluiden, dragen, koffie schenken en graf delven. Maar de ene buurman/buurvrouw vervulde deze taken beter dan de andere.

Al gauw ontstond dan ook de wens tot oprichting van een vereniging. Op 22 januari 1913 was de oprichting een feit. De begrafenisvereniging kreeg als officiële naam: Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ureterp ( hierna te noemen DLE Ureterp).

Gunstige tarieven

Door met de tijd mee te gaan voorziet onze vereniging nog steeds in een behoefte. Commerciële belangen spelen geen rol bij de verzorging van uitvaarten. Daarom maken wij afspraken over gunstige tarieven en kwaliteit voor het verzorgen van begrafenissen en crematies van onze leden. Bij een sterfgeval is men kwetsbaar en DLE Ureterp wil voorkomen dat hiervan misbruik wordt gemaakt.

Leden

DLE Ureterp is een vereniging van en voor leden. De vereniging telt momenteel ongeveer 3.500 leden. Het aantal is vrij stabiel. Door een actieve manier van werven worden de kinderen vaak ook lid. Als ze 18 jaar zijn krijgen ze het aanbod om zelfstandig lid te worden.
Het bestuur, bestaande uit dorpsgenoten, legt ieder jaar verantwoording af op de ledenvergadering. Hier kunnen de leden meepraten over o.a. beleid, contributie en ledenkorting.