Bestuursleden

De bestuursleden van uitvaartvereniging De Laatste Eer te Ureterp zetten zich in voor de belangen van haar leden. Graag legt zij daarom ook verantwoordelijkheid af aan de leden. Dit gebeurt elk jaar weer tijdens de ledenvergadering. 

De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Ieder jaar in maart vindt ze plaats. De leden kunnen voorstellen voor de algemene vergadering indienen bij de Secretaris. Deze dienen minstens drie weken voor de vergadering te worden ingediend. Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Jan Elmers
Harspit 9
9247 DV Ureterp
Tel. 06 214 36 362

Secretaris
Germ Smits
Golle 20
9247 DN Ureterp
Tel. 06-458 250 55

Penningmeester:
Simon de la Ferté
Fugelliet 19 A
9247 GD Ureterp 
Tel. 0512-303 503
penningmeester@dle-ureterp.nl

Leden:
Albert Jagersma
Wylp 13
9247 GH Ureterp
Tel. 0512-302 058

Remmelt Dijkstra
Kruslings 39
9247 EK Ureterp
Tel. 0512-302 611
info@dle-ureterp.nl
ledenadministratie@dle-ureterp.nl


Jan Wagenaar
Riuwe 14
9247 DS Ureterp
Tel. 0512-303 728

Vrijwilligers
Afhandeling financiële deel uitvaarten
Gea de la Ferté
Fûgelliet 19 A
9247 GD Ureterp
Tel. 0512-303 503