Nieuws DLE Ureterp

De lichtjesavond heeft inmiddels plaats gevonden. 
Binnenkort treft u hier een verslag.

Lichtjesavond 2 november op de begraafplaats van de Sint Piter kerk.
Wij nodigen u wederom van harte uit, om ter gelegenheid van Allerzielen, op 2 november a.s. uw overleden dierbare(n) te komen herdenken.
De inloop is van 19.00-19.30 uur. U krijgt een lichtje aangereikt, deze kunt u plaatsen op het graf van uw dierbare. Ook is er een collectieve gedenkplek ingericht in de vorm van een hart. Daarop kunt u een lichtje plaatsen wanneer uw geliefde elders begraven ligt of wanneer er hier, om welke reden dan ook, geen ‘eigen’ gedenkplek is.

Om 19.30 uur is er een kort programma in de kerk.
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ureterp en Protestantse gemeente it Keningsfjild