Nieuws DLE Ureterp

Onthulling Monument levenloos geboren kinderen

Deze maand is het 4 jaar geleden, dat het idee geopperd werd om een monument voor levenloos geboren kinderen op de plaatselijke kerkhof te plaatsen. Na een mededeling indertijd in de Tipgever werden een aantal ideeën en een gedicht ingeleverd. De besturen van de Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ureterp,  Plaatselijk Belang en de Protestantse Gemeente It Keningsfjild
zijn hiermee aan de slag gegaan. Na diverse vergaderingen is uiteindelijk besloten om de kunstenares Anna Akke Fopma hiervoor te benaderen.

In besloten kring in het Theehuis vertelde de voorzitter van de plaatselijke Uitvaartvereniging, Remmelt Dijkstra, in zijn openingswoord het volgende:

  • Vandaag zijn we hier bij elkaar, om straks op het kerkhof de onthulling van het monument bij te wonen, ter nagedachtenis van het levenloos geboren kind of te vroeg geboren kind. Voor velen zal er nu een herinneringsplek zijn om alleen of samen stil te staan bij het verdriet van het levenloos geboren kind.

Tot voor kort was er in de wet niets geregeld in het geval er een levenloos kind was geboren. Vanaf 3 januari 2019 is het mogelijk om met terugwerkende kracht een levenloos geboren kind in te schrijven bij de Gemeente in de zogenaamde Basisadministratie Personen. Het kind is dan officieel met naam en geboortedatum ingeschreven. Voor veel ouders is dit een langgekoesterde wens geweest om alsnog inschrijving in de Basisadministratie personen te realiseren. Het kind heeft nu echte naam gekregen en dat feit zal troost bieden.

Het verlies is natuurlijk meer dan verschrikkelijk. Erover praten of bij stilstaan gebeurde vroeger amper. Er was destijds totaal geen begeleiding bij het verwerken van het verdriet. Vaak was er, om diverse redenen, geen graf voor het kind. Besef wel dat men vaak geen afscheid heeft kunnen nemen van hun levenloos geboren kinderen en dat raakt je diep. Hoe anders is het nu.

Vlnr: Voorzitter DLE Ureterp Remmelt Dijkstra, kunstenares Anna Akke Fopma en burgemeester van Selm.

Hierna liepen de genodigden naar het kerkhof om de onthulling bij te wonen. Op het achterste deel van het kerkhof (aan de rechterkant) werd het monument voor levenloos (en te vroeg) geboren kinderen door onze burgemeester Ellen van Selm onthuld. Zij legde een en bloemstuk, in de vorm van een ster, bij het monument.We kunnen vaststellen dat het een geslaagd monument, ontworpen met veel symboliek als uiting van het stil verdriet. In haar toespraak werd verwezen naar het feit, dat sinds 3 januari 2019* (zie stuk hierboven) in de Gemeente Opsterland enkele tientallen aangiften gedaan zijn.Burgemeester Ellen van Selm was diep geraakt en onder de indruk van het monument.

Na de onthulling gaf de kunstenares Anna Akke Fopma, eennadere toelichting over het ontstaan van het monument:

  • Vorig jaar ben ik benaderd of ik er over na wilde denken om een monument voor levenloos geboren kinderen te maken. De Begrafenisvereniging/It Keningsfjild/Plaatselijk belang waren op zoek naar iemand die specifiek een monument uit steen kon maken wat niet te confronterend zou zijn voor de ouders en veelvoorkomend was. Al vrij snel wist ik dat ik met sterretjes zou willen werken, ook mocht de moeder niet ontbreken. Op zoek naar een grote steen, waar de moeder ster uit gehakt moest worden, ook wilde ik beweging. Vruchtwater is namelijk altijd in beweging. Na enig zoeken had ik een mooie serpentijn steen gevonden. Er is heel wat steen weggehaald en uiteindelijk is  het een  prachtige moederster  geworden die de sterretjes zonder naam zal dragen. Tijdens dit proces werd het vruchtwater steeds gepast op een houten blok. Het geheel vormt op deze wijze een mooi natuurlijk geheel. De sterretjes ( eigenlijk kleine mensjes) kregen allemaal een verschillende kleur en vorm, de ene dik, de andere dunner. Weer een ander dansend, de ander wat strakker.  Ieder kindje heeft zijn eigen identiteit, geen één is hetzelfde. De sterretjes worden gedragen op een RVS pen en zijn zo gesitueerd, dat het sterretje van 1 maand bovenin staat, het verst van de moeder af. Het kindje van 9 maanden is het langst bij de moeder geweest en is dus ook het dichtst bij de moeder geplaatst. De sterretjes bewegen op de wind.

Tot slot schreef ik hierbij het volgende gedicht:

Ster

Kleine ster

Iets te klein

Gedragen in de moederschoot

Ster

Kleine ster

Verdriet is er

Je mocht niet verder

Ster

Kleine ster

Je eigen identiteit

Wel in onze gedachten

Ster

Kleine ster

Je bent uniek

Maar kreeg geen naam